iRounds er startet og administreret af overlæge Michael Læssø fra Sjællands Universitetshospital.

Til daglig ansvarlig for Glaukom og Katarakt kirurgi på SUH med speciel interesse i MIGS og kompliceret forreste afsnitskirurgi.


Ideen til iRounds kommer fra lignende initiativer fra udlandet og specielt Ike Ahmed som har været en inspiration og mentor for mig siden jeg besøgte Prism Eye Institute i januar 2019.


Under Covid-19 epidemien er det blevet sværere at afholde samt deltage i kongresser og møder.

Derudover er selv den almindelige undervisning af hinanden i dagligdagen blevet aflyst på mange afdelinger.


Derfor er ambitionen med iRounds at skabe et virtuelt møderum, hvor vi kan bringe kurser, cases og foredrag ud til alle danske øjenlæger.


Med mindre andet specifikt er angivet er alle iRounds uafhængige af sponsorater, donationer eller kommercielle interesser.

Tilmeld dig vores mailingliste


Tilmeld dig vores mailingliste - så får du automatisk påmindelse om kommende iRounds